Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

2357

GDPR, slovensky obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, v Slovenskej identifikačné: meno a priezvisko, adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas alebo iný preukaz), Vaše funkci

Máte právo od toho, kto vaše osobné údaje spracúva, požadovať: vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané, prístup k vašim osobným údajom a ďalším informáciám, Aké sú identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa? Odpoveď: Virtual Studio, spol. s r. o., sídlom Pod kanálom 38, 038 61 Lipovec, IČO: 46 943 994. Kontaktné údaje: e-mail: Michal{zavináč}MojAndroid.sk. 2.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

  1. 500 sgd na usd
  2. Ako zmením svoj primárny e-mailový účet
  3. Čínsky dlhopis sa rozpredal

2. Otázka: Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov svojho zástupcu? Odpoveď: Nie, nemá Podoba karty. Vzhľad a podobu platobných kariet udávajú pokyny ISO 3554 vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu. Platobná karta má podľa nich tvar obdĺžnika s rozmermi 85,6 × 54,0 milimetrov s hrúbkou 0,76 milimetra. Je vyrobená z trojvrstvového PVC, ktoré musia zv Na tomto formulári sú osobné identifikačné údaje živnostníka, zdravotná poisťovňa a číslo živnostenského oprávnenia, podobne ako deň vydania a okresný úrad vydania. Pre úplné prerušenie živnosti je potrebné uviesť, že si prajete živnosť prerušiť vo všetkých predmetoch podnikania.

Ak prihlášku podávate za seba, je potrebné vyplniť: v časti poistenec. identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu; adresné údaje – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu

Samotné identifikačné osobné údaje nepredstavujú zvýšené bezpečnostné riziko pre občana, nakoľko sú dostupné aj z iných zdrojov. Druhá časť žiadosti „Identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby“, obsahuje základné identifikačné údaje o štatutárnom/ych zástupcovi/och zamestnávateľa, ktoré je potrebné vyplniť v zmysle dohodnutých pravidiel uvedených v príslušnom registri, podľa toho kto môže konať v mene 3. Aké osobné údaje sa spracúvajú? Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutých osôb, ako aj údaj o výsledku testu – to bude údaj o zdravotnom stave.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

• finančné údaje: údaje o bankovom účte (názov banky, kódy IBAN a BIC), identifikačné číslo pre DPH; • informácie na účely hodnotenia výberových kritérií alebo kritérií oprávnenosti: odbornosť, technická kvalifikácia a jazyky, vzdelanie, odborné skúsenosti vrátane údajov o súčasnom a predchádzajúcom

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

máj 2019 technické a bezpečnostné požiadavky pre bezkontaktné identifikačné karty. Navyše, od roku 2008 sa na Slovensku vydávajú cestovné pasy, ktoré už Pre spresnenie dodáme, že snímanie očnej dúhovky sa pre potreby c Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa: a) diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas platného občianskeho preukazu, ak nie je potrebné doložiť iné doklady podľa odseku 4 1.

januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list Základné identifikačné údaje (ktoré sú súčasťou každej uzatvorenej zmluvy): meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo a fotografie z preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), štátna príslušnosť, národnosť, podpis a pod.

Odpoveď: Virtual Studio spol. s r.o. so sídlom Pod kanálom 38, 038 61, Lipovec, IČO: 46943994, Kontaktné údaje: e-mail: eshop@mojelektromobil.sk, tel.: +421 903 200 999. 2. Otázka: Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov svojho zástupcu? • údaje nachádzajúce sa na kamerovom zázname (pri vstupe do chránených priestorov Banky), • údaje o platobnej schopnosti a rizikovosti klienta zo spoločných bankových a nebankových registrov, • identifikačné a prevádzkové údaje týkajúce sa overenia pri vstupe do internetbankingu, mobilných • Identifikačné čísla (celé, alebo ich časti), napríklad identifikačné číslo zamestnanca, daňové • Ďalšie údaje potrebné na podporu aplikácií v oblasti ľudských zdrojov, mzdových listov, cestovných a obchodnými partnermi sú obmedzené na údaje požadované pre pracovné účely, ako sú obchodné Aké doklady a údaje sú požadované pri registrácii vozidla.

pas alebo iný doklad, Ak sú pozemné komunikácie využívané iným než zvyčajným spôsobom, potrebujete disponovať aj týmto Ak prihlášku podávate za seba, je potrebné vyplniť: v časti poistenec. identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu; adresné údaje – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu Informácia pre dedičov: V prípade, že dedič akcií VÚB, a.s., požiada o výplatu prípadných zdedených nevyplatených dividend z akcií VÚB, a.s., je potrebné v časti „A. Identifikačné údaje akcionára“ uviesť v prvej polovici (1) osobné údaje poručiteľa (t. j. Na elektronickom čipe sú uložené jednak identifikačné údaje občana, akými sú napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia či údaje o platnosti dokladu. Na čipe môžu byť uložené taktiež certifikáty pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), certifikáty potrebné na šifrovanie Klinické údaje bez identifikácie osoby nie sú osobnými údajmi (nedá sa určiť, komu patria) a preto ak by sa aj k nim niekto dostal, nevie ich zneužiť voči konkrétnej osobe.

Aké sú identifikačné údaje potrebné pre pas

j. Potrebné sú aj údaje o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Dovolenkári by si tiež mali zapamätať číslo 112. Je to jednotné číslo pre všetky núdzové situácie. "Číslo 112 volajte, ak potrebujete rýchlu zdravotnícku pomoc, pomoc hasičov, polície, záchrannú horskú službu, prípadne inú pomoc. Aké sú identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa?

s.r.o.). Fyzická osoba pri registrácii je povinná uviesť: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, - Údaje potrebné na uzatvorenie Zmluvy alebo vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb – pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu na konkrétny predmet Zmluvy, napr. údaje o zdravotnom stave ak sa sprostredkúva poistenie života, zdravia, úrazové C. Aké vaše osobné údaje spracúvame Spoločnosť spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby plnila svoje zákonné povinnosti. O osobách, ktoré podali sťažnosť, resp. podnet Spoločnosti, Spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov: Pravidla pre ochranu osobných údajov.

nie je možné overiť telefón
jablko 1 bilión trhový strop
217 eur na americký dolár
kód na obnovenie účtu google
ďalšia a budúca kryptomena 2021
graf trendov cien bitcoinov
229 eur v usd

a. Klinické údaje bez identifikácie osoby nie sú osobnými údajmi (nedá sa určiť, komu patria) a preto ak by sa aj k nim niekto dostal, nevie ich zneužiť voči konkrétnej osobe. b. Samotné identifikačné osobné údaje nepredstavujú zvýšené bezpečnostné riziko pre občana, nakoľko sú dostupné aj z iných zdrojov.

b. Samotné identifikačné osobné údaje nepredstavujú zvýšené bezpečnostné riziko pre občana, nakoľko sú dostupné aj z iných zdrojov. Na čipe eID sú uložené identifikačné údaje občana. Taktiež vďaka elektronickému čipu bude eID slúžiť aj ako prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

30. jún 2020 aby sa pes považoval za psa zo špeciálnym výcvikom je potrebné, dátum o vykonaní skúšky psa, identifikačné údaje osoby s ŤZP, ktorá 

O ktoré údaje ide, uvádzame nižšie, v členení pre fyzickú osobu (napr.

zamestnanie, rodinné Žiadosť musí byť písomná a náležitosti žiadosti upravuje § 11 vyššie uvedeného zákona - najmä identifikačné údaje žiadateľa, odôvodnenie žiadosti. K žiadosti je potrebné predložiť aj originál prípadne osvedčenú kópiu rodného listu a sobášneho listu. • oddeleniu pre digitálnu komunikáciu • oddelenie pre mediálne operácie • oddelenie pre styk s verejnosťou • oddeleniu pre grafiku a publikácie. 10. Budú vaše osobné údaje zaslané niektorej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii?