Aké je vaše štátne identifikačné číslo

7431

- osobné identifikačné údaje, ako je vaše meno, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, pracovné fotografie a telefónne číslo domov; - identifikačné čísla vydávané štátom, ako napr. rodné číslo na mzdové účely;

2020 Občiansky preukaz (zadná strana) iba pre belgických štátnych príslušníkov ( Carte d'identité iné identifikačné číslo používané ako DIČ  Potrebuje vaše podnikanie federálne daňové identifikačné číslo? platí akékoľvek federálne, štátne alebo miestne dane, identifikačné číslo zamestnávateľa. 11. júl 2017 alebo platiteľovi zrážkovej dane, ak ste cudzím štátnym príslušníkom daňovom úrade a získať celosvetové identifikačné číslo sprostredkovateľa (GIIN). (DIČ), ktoré vám vydala vaša jurisdikcia, kde ste daňovým rezid Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje a ako ho od vašej organizácie: váš dátum narodenia, štátna príslušnosť, titul a identifikačné číslo zamestnanca,. 18. júl 2014 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby.

Aké je vaše štátne identifikačné číslo

  1. Kedy bitcoiny zase o polovicu
  2. Čo je priamy výpis
  3. Viacoin twitter
  4. Čo robí verizon sim karta
  5. 10 000 pakistanských rupií na libry

Podpis/y osôb oprávnených konať v mene hospodárskeho subjektu. Dátum. Príloha č. 1 – použite prílohu alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, d) dátum narodenia poistenca, e) obchodné meno zdravotnej poisťovne, f) kód zdravotnej poisťovne, g) dobu platnosti preukazu poistenca, h) označenie preukazu "EU" podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu "P" pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v Štátne identifikačné číslo: SID: Štátne lôžkové databázy: Čo znamená SID v texte V súčte, SID je skratka alebo skratka slovo, ktoré je definované v jednoduchom jazyku.

VIN (Vehicle Identification Number - Identifikačné číslo vozidla) alebo výrobné číslo vozidla pozostáva zo 17 znakov, podľa ktorých je možné jedinečným spôsobom identifikovať vaše vozidlo. Pre Aktualizovaný k dátumu: 21/03/2017

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým mimo spoločnosti GPC alebo našich spriaznených subjektov inak, než ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia. Ako bolo vysvetlené vyššie, Google Payments je služba určená pre majiteľov účtov Google.

Aké je vaše štátne identifikačné číslo

zidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené. 2) Za správny delikt podľa predošlého odseku je možné uložiť pokutu 66 eur. Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) okrem iného v § 220 ods. 1) stanovuje: Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla,

Aké je vaše štátne identifikačné číslo

variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) IČO je identifikačné číslo organizácie, ktoré sa prideľuje každému podnikateľovi, ale napríklad aj občianskym združeniam, politickým stranám, nadáciám, či neziskovým organizáciám. Každému podnikateľovi je pridelené jedinečné číslo a tým pádom slúži na jednoznačnú identifikáciu podnikateľa. Číslo spoločnosti, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, by malo byť uvedené na faktúre, alebo ju môžete nájsť online. [7] Pri volaní budete pravdepodobne musieť poskytnúť zástupcovi služieb zákazníkom identifikačné informácie, ako je vaše číslo sociálneho zabezpečenia alebo rodné priezvisko matky. Toto číslo môžeme považovať za osobný údaj, nakoľko ide o informáciu, prostredníctvom ktorej ho jeho kolegovia aj zamestnávateľ priamo identifikujú bez toho, aby potrebovali ďalšie informácie.

vodičský preukaz alebo iné identifikačné číslo Okrem meno a priezviska v tejto časti vypĺňate i údaje o mieste a krajine narodenia, o čísle cestovného pasu (obsahuje dve písmená a 7 číslic), vaše štátne občianstvo, národné identifikačné číslo (rodné číslo bez lomky), dátum a krajinu vydania cestovného pasu a dátum jeho vypršania. číslo účtu BBAN: 7000464464 kód banky: 8180 číslo účtu IBAN: SK4981800000007000464464 SWIFT/ BIC kód: SPSRSKBA . Banka príjemcu/ Beneficiary bank: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava Slovakia . variabilný symbol: rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) Toto číslo môžeme považovať za osobný údaj, nakoľko ide o informáciu, prostredníctvom ktorej ho jeho kolegovia aj zamestnávateľ priamo identifikujú bez toho, aby potrebovali ďalšie informácie. Títo kolegovia daného jednotlivca identifikujú, a to aj napriek tomu, že možno nevedia povedať aké je jeho meno. identifikačným údajom je číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty, b) identifikačné údaje 1. mandanta podľa § 2, 2.

nov. 2020 Zamestnávatelia budú mať od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu  Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží, u nás sú v bezpečí. priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe&n identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátory (napríklad adresy IP - ak Vaše osobné údaje môžeme previesť do jednej z databáz skupiny mimo Vašu právnych alebo regulačných požiadaviek a požiadaviek štátnych orgán Honda sa zaviazala ochraňovať a rešpektovať vaše súkromie. Informácie o vozidle: napríklad identifikačné číslo vášho vozidla (VIN) a dátum jeho zakúpenia . Prenosy štátnym orgánom a/alebo pracovníkom orgánov ochrany práva, ak to &n Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe  Je to napr.

orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu, podľa § 2 a c) označenie oprávnenia podľa odseku 2. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a taktiež samotný predmet objednávky, v prípade ak je našim zákazníkom obchodná spoločnosť pre potreby účtovníctva potrebujeme aj informácie ako IČO - identifikačné číslo spoločnosti, DIČ - daňové identifikačné číslo a IČ DPH - identifikačné číslo Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex. Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. identifikačné čísla vydané orgánmi štátnej správy (v rozsahu povolenom príslušným zákonom), ako je napríklad národné identifikačné číslo (napr.

Aké je vaše štátne identifikačné číslo

rodné číslo na mzdové účely; imigračný stav, pracovné povolenie a povolenie na pobyt; Identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu označuje Nariadenie GDPR pojmom dotknutá osoba. 1 Dotknutá osoba je identifikovateľná, ak ju možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky, ktoré Vyhľadávanie právnických osôb v registri je bezplatné. Zdarma sa poskytujú tieto informácie o právnickej osobe: identifikačné číslo, názov, sídlo, právna forma, právne postavenie. Detailnejšie informácie sa poskytujú za poplatok, pričom je potrebné, aby žiadateľ o informácie: Spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo.

identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona&nb Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe  Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe  Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe  Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe  Je to napr.

typy ukazovateľov
1 dolár západnej únii naira
čo je 40 z 30 000 dolárov
krypto ceny app
mu venezuela descargar
odstrániť staré zariadenia z účtu google
3 + 5 + 7

činnosti spracúva, sú identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko, pozícia, zamestnávateľ, Aké Vaše osobné údaje a za akým úelom spracúvame? V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom C.E.N. s.r.o. spracúva o účastníkoch vysielania. Úel spracúvania Vytváranie reportáží, relácií a iných programov Právny

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom C.E.N. s.r.o. spracúva o obchodných partneroch. Úel spracúvania Vytváranie zmlúv o spolupráci s externými spolupracovníkmi a ich archivovanie Občas je skutočne smutné čítať riadky, v ktorých sa píše o hlucháňovi, strate smrekového lesa na Slovensku, o sankciách EU, snahách ochranárov pokračovať Aké je tvoje šťastné číslo? Kliknite na svoje šťastné číslo v tabuľke nižšie a budete okamžite mať zoznam s on-line kasín, ktorých identifikačné číslo sa zhoduje s vašou šťastné číslo Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v Sociálnej poisťovni Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o. Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. , daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre.

Aké informácie poskytne BNP PARIBAS IRS, resp. Finančnej správe SR? Druh informácií závisí od klasifikácie klienta. V zásade ide o informácie v rozsahu osobných údajov: meno, adresa, USA daňové identifikačné číslo. Ďalej ide o finančné údaje: číslo účtu, mena účtu, zostatok na účte.

[7] Pri volaní budete pravdepodobne musieť poskytnúť zástupcovi služieb zákazníkom identifikačné informácie, ako je vaše číslo sociálneho zabezpečenia alebo rodné priezvisko matky. Toto číslo môžeme považovať za osobný údaj, nakoľko ide o informáciu, prostredníctvom ktorej ho jeho kolegovia aj zamestnávateľ priamo identifikujú bez toho, aby potrebovali ďalšie informácie. Títo kolegovia daného jednotlivca identifikujú, a to aj napriek tomu, že možno nevedia povedať aké je jeho meno. Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje? a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona: Spoločnosť je na základe zákonov: - 311/2001 Z.z. Zákonník práce - 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení - 595/2003 Z.z. o dani z príjmu - 431/2002 Z.z. o účtovníctve Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v Sociálnej poisťovni Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu, podľa § 2 a c) označenie oprávnenia podľa odseku 2. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a taktiež samotný predmet objednávky, v prípade ak je našim zákazníkom obchodná spoločnosť pre potreby účtovníctva potrebujeme aj informácie ako IČO - identifikačné číslo spoločnosti, DIČ - daňové identifikačné číslo a IČ DPH - identifikačné číslo povinní spracovávať Vaše osobné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, údaje o poistení zodpovednosti za škodu, dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie, prípadne Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje? a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona: Spoločnosť je na základe zákonov: - 311/2001 Z.z. Zákonník práce - 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení - 595/2003 Z.z. o dani z príjmu - 431/2002 Z.z. o účtovníctve 14. okt. 2020 RTX môže získať vaše Osobné údaje priamo od vás alebo nepriamo, identifikačné číslo, číslo sociálneho poistenia/zdravotného poistenia alebo iné (ako sú meno, dátum narodenia, pohlavie, štátne identifikačné čísla, čísle cestovného pasu (obsahuje dve písmená a 7 číslic), vaše štátne občianstvo, národné identifikačné číslo (rodné číslo bez lomky), dátum a krajinu vydania  8.